DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sjukskötare kräver 5 500 euro i ersättning av landskapet

En kvinnlig sjukskötare kräver en lönejustering och ersättning på drygt 5 500 euro. Hon skriver i sin anhållan att sjukskötare och äldre konstapel tillhör samma kravgrupp i landskapsregeringens arbetsvärdering och ska avlönas likvärdigt.