DELA
Foto: Johan Orre

Sju steg för hållbart Åland

Delaktighet och långsiktiga lösningar var några av punkterna som lyftes under fredagens utvecklings- och hållbarhetsforum på Ålands lyceum.

Samtidigt lanserades solcellsutmaningen.
Bakgrunden är Forum för samhällsutveckling från hösten 2016, där man deklarerade en långsiktig hållbarhetsagenda och nätverket bärkraft.ax bildades. Den innefattar en rad olika företag, skolor och verksamheter.

Gemensamt har de tagit fram en vision och sju strategiska utvecklingsmål för Åland som rör frågor som människors välmående, tillit och delaktighet, vattenkvalité, biologisk mångfald, trivsel, energiförvaltning och medveten konsumtion.

Mia Hanström, verksamhetsledare för bland annat ABF-Åland och SKUNK, Skärgårdsungdomars intresseorganisation, la mycket vikt vid det personliga engagemanget och ansvarstagande.

– Med rädsla kan vi förstöra vår planet, med nyfikenhet och engagemang kan vi rädda planeten.

Vid formumet lanserade bilfirman Zebrabil solcellsutmaningen där man utmanar privatpersoner, företag och offentliga organisationer på Åland att senast 2020 installera solceller på minst en av de egna fastigheterna.

Läs mer i måndagens Nya Åland!