DELA

Sju kommuner vill ha gemensam socialvård

Sju kommuner på norra Åland bestående av Saltvik, Finström, Vårdö, Sund, Geta, Hammarland och Eckerö har beslutat att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till beslut som syftar till att bilda ett norråländskt socialvårdsområde. Det meddelar arbetsgruppen i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen, som hållit ett antal möten, avser att föreslå att Norra Ålands Socialvårdsområde bildas. I början av mars kommer arbetsgruppen att träffa kommundirektörerna och personal inom kommunernas sociala sektor för att diskutera och förankra socialvårdsområdet, skriver gruppen.

Arbetsgruppen arbetar efter ett antal riktlinjer som en förutsättning för samarbetet inom Norra Ålands Socialvårdsområde.

 •  Solidarisk finansiering, gemensam budget och verksamhetsplanering
 •  Huvudkontoret i Godby
 •  Ett gemensamt beslutsorgan, nämnd eller annat myndighetsorgan
 •  Gemensam personalenhet för beredning av beslut
 •  Nyttja redan befintliga verkställighetsorgan (t.ex. Omsorgsförbundet)
 •  Inrätta servicepunkter där det finns behov

Arbetsgruppen består av:

 • Runar Karlsson, Saltvik
 • Roger Höglund, Finström
 • Mikael Lindholm, Vårdö
 • Bengt Hagström, Sund
 • Camilla Andersson, Geta
 • Tomas Blomberg, Hammarland
 • Jan Anders Öström, Eckerö