DELA
Foto: Ålands landskapsregering

Sju kommuner tredje och sista förslaget

14 kommuner går samman och Mariehamn och Jomala fortsätter som i dag.

Det är innehållet i det tredje alternativet till framtidens Åland – kommunernas alternativ.
Eckerö går samman med Hammarland och Lemland med Lumparland. Geta, Saltvik, Finström, Vårdö och Sund blir en kommun liksom Brändö och Kumlinge samt Sottunga, Föglö och Kökar. Mariehamn och Jomala står kvar i ensamt majestät.

Den indelning som nu läggs fram baserar sig på åsikter och farhågor som representanterna för kommunerna uttryckte då man för några veckor sedan diskuterade de två första alternativen, det vill säga Åland som fyra kommuner eller som en enda.

I sjukommunsförslaget har man beaktat värdet av närhet till beslutsfattandet. Det bygger på lokalkännedom och innehåller fördelar som till exempel att man långt kan följa rådande samarbetsmönster. Andra fördelar jämfört med de två första alternativen är att sammanslagningarna sannolikt kunde genomföras både smidigare och snabbare.

Inte ekonomisk bärkraft

– I sjukommunsalternativet är enheterna geografiskt mindre, varför den fysiska närheten till service inte riskeras på samma sätt som i en stor enhet där stordrift och centralisering kan komma att förverkligas, skriver PWC i förslaget.

Den kanske största nackdelen med ett sjukommuns-Åland är att de två nya skärgårdskommunerna inte skulle ha den ekonomiska bärkraft som är ett av målen med sammanslagningsprocessen. Där kommer andelen äldre snart att vara större än den arbetsföra befolkningen och det skulle kräva någon form av nytt andelssystem för att garantera den framtida försörjningsplikten.

Av de nya kommunerna skulle den på norra Åland bli klart störst och Brändö /Kumlinge minst. Lemland får den starkaste skattekraften och Eckerö den svagaste.

I förslagen hittills har man i stort följt de nuvarande kommungränserna men justeringar föreslås med motiveringen att lösningen skulle bli mer naturlig.

Förslagen gäller Järsö och Nåtö som skulle överföras från Lemland till Mariehamn. Öarna Ängö och Bussö från Vårdö till nya kommunen Lemland/Lumparland samt Äppelö från Hammarland till Geta/Saltvik/Finström/Vårdö/Sund.

Fler gränsjusteringar kan bli aktuella den dag då den nya kommunindelningen genomförs.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!