DELA
Foto: Madelen Holmström

Sju får bidrag på Föglö

Tretton bidragsansökningar från sju olika sökanden har inkommit till fritids- och kulturnämnden i Föglö.

Östersocknens byalag, Föglö Hembygdsförening, Elin Mattsson, Pitch Run med snipa, Daniel Lindström, Garantiföreningen för Matsmårs och Minna Hellström beviljas bidrag.

Totalt fördelas 7 900 euro och det återstår 1 000 euro i medel från kulturnämnden till senare fördelning. (ikj)