DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sjöräddningen går över till miljöbränsle

Ålands sjöräddningssällskap går över till miljöbränslet Ecopar.
Enligt ett pressmeddelande innebär detta att utsläppet av många cancerogena ämnen går ner med över 90 procent jämfört med dieselolja, och att halterna av kväveoxider i omgivningen går ner med upp till 50 procent.

Sjöräddningen testade EcoPar på räddningskryssaren Svante G i somras och under hösten.

– Vi har inte kunnat skönja någon som helst skillnad när det gäller prestanda ombord på båten. Ecopar gör samma sak som brännolja men utan utsläpp, skriver sjöräddningens tekniskt ansvarige Lars Gottberg i pressmeddelandet.

Ecopar är 10–20 procent dyrare än vanlig brännolja.

– Detta får inte hejda oss att satsa på framtiden. Ska vi skapa ett hållbart samhället måste vi bara beredda på att det också kostar, skriver sjöräddningens verksamhetsledare Dag Lindholm.

Merkostnaden för sjöräddningen blir cirka 15 000 euro.