DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sjökvarteret får inte ny styrelse

Stadsstyrelsen i Mariehamn har i dag beslutat bordlägga frågan om att utse en ny styrelse till Sjökvarteret till den 16 januari nästa år.

Det betyder att det blir en annan stadsstyrelse som tar beslut i frågan. De politiker som i oktober valdes in i fullmäktige i Mariehamn tillträder efter årsskiftet och inleder sin mandatperiod med att utse stadsstyrelse.