DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen<07_Bildrubrik>NÖJDA MEDLEMMAR De som suttit i stadens sjöfartspolitiska kommitté, från vänster Christian Beijar, Erica Sjöström, Sara Kemetter, Roger Jansson och Petri Carlsson, upplever arbetet som både meningsfullt och lärorikt och de överlämnar med glädje huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet till landskapet. På bilden saknas kommitténs sekreterare, stadens verksamhetsutvecklare Terese Flöjt.

Sjöfarten ska gå på export

Specialnischad sjöfart skall bli den nya stora exportprodukten.

Efter ett gediget förarbete i staden lyfts sjöfartspolitiken nu upp på landskapsnivå.
Det maritima klustret, det vill säga rederierna och alla de olika landbaserade näringar som är knutna till sjöfarten, har den överlägset största betydelsen för stadens och Ålands ekonomi. Beaktar man all den specialkunskap som finns inom klustret har sjöfartsnäringen tillsammans med sjöfartsutbildningen en stor potential att bli en exportprodukt till hela världen.

Det slår Mariehamns sjöfartspolitiska kommitté fast efter att ha granskat sjöfartsnäringen och dess betydelse för staden ur ett helhetsperspektiv.

I går offentliggjorde kommittén sin slutrapport. Då den i morgon ligger stadsstyrelsens bord är det med förslaget att utvecklingen av sjöfartsnäringen lyfts från staden till landskapsnivå.

– Det här är hela Ålands sak och landskapets ministrar är beredda att ta ledningen, säger kommitténs ordförande Roger Jansson (MSÅ).

Avsikten är att redan i vår starta upp ett projekt där det maritima klustret samordnas i ett nätverk som i förlängningen kan ansöka om EU-finansiering.

– Liknande projekt finns på flera håll i Europa. Vi blev mycket inspirerade av det i Köpenhamn, ”Det blå Danmark”, där näringslivet och samhället med gemensamma krafter arbetar på flera olika plan för att stärka sjöfarten, säger Jansson.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.