DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>SJÖFARTSDISKUSSIONER Från vänster Jörgen Pettersson, EU-kommissionären Karmenu Vella, finländska jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen och riksdagsledamoten Mats Löfström.

Sjöfarten satsar tungt på miljöteknik

Åländsk Centers ordförande och BSPC:s sjöfartsrapportör Jörgen Pettersson deltog i förra veckan i European Maritime Days i Åbo tillsammans med 1 200 andra påverkare inom den europeiska sjöfarten. På plats var också åländska riksdagsledamoten Mats Löfström, EU-kommissionären med ansvar för miljö, sjöfartsfrågor och fiske Karmenu Vella samt den finländska jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) skriver Jörgen Pettersson i ett pressmeddelande.

Temat var Blue Growth, något som ligger högt på EU-kommissionens agenda.

– Det finns en tydligt uttalad målsättning att Europa ska vara ledande inom förnyelsebar energi och ren sjöfart. Den åländska sjöfarten har sedan långt tillbaka jobbat med miljövänligt bränsle och energi-inbesparingar till sjöss. Den kunskap som byggts upp i Högskolan på Åland och i rederikontoren är något som hela EU och resten av världen frågar efter, säger Jörgen Pettersson. (ns)