DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>KAN DRABBAS Utflaggningstrenden vände då Finland klubbade stödet till passagerarfartygen. Det nya regeringsprogrammet ställer krav som kan leda till att stödet försvinner.

Sjöfarten hotad i nya regeringsprogrammet

Klubba samhällsfördraget, annars drabbas alla av kraftiga nedskärningar.

Det är budskapet i Finlands nya regeringsprogram.
Fyra miljarder euro skall sparas fram till år 2019. Klart redan nu är att utbildningssektorn i riket är en av de stora förlorarna, där planerar man att spara nästan 600 miljoner. Klart är också att biståndet minskas med 300 miljoner och att den sociala sektorn får spara.

Bland de bestämda nedskärningarna finns inga konkreta poster som direkt drabbar det åländska samhället. Men regeringsprogrammet är betydligt mer än bara en lista över minskade anslag.

Den kommande regeringen vill att man upptar förhandlingarna om samhällsfördraget och den vill att man den här gången når ett resultat.

Samhällsfördraget är en uppgörelse på arbetsmarknaden som innebär att samtliga kostnader, löner med mera fryses. Tidigare förhandlingar har avslutats då facken sagt blankt nej.

I och med regeringsprogrammet får facken och de övriga inblandade arbetsmarknadsorganisationerna nu pistolen mot tinningen.

Om fördraget inte blir av hotar den blivande regeringen med att låta osthyveln dansa rejält i hela samhället och då drabbas också Åland hårt.

Stödet till passagerarfartygen på 20 miljoner faller bort och farledsavgifterna fördubblas. För åländska rederier handlar det om flera miljoner euro årligen.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!