DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FICK SVAR Sjöbefälsförbunden har fått landskapsregeringens svar om driftsprivatiseringen. På bilden Gudingen vid Sottunga färjfäste.

Sjöfack fick svar på arbetsfrågor

Utländska entreprenörer har ingen skyldighet att erbjuda befintlig personal fortsatt jobb.

Det svaret får Finlands maskinbefälsförbund och Finlands skeppsbefälsförbund på sina frågor till landskapsregeringen.
Befälsförbunden hävdar i skrivelserna om driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken att entreprenörer som tar över driften också är skyldiga att erbjuda fortsatt jobb åt de tidigare anställda, med oförändrade anställningsvillkor, även om entreprenören är utländsk.

Landskapsregeringens svar, efter infrastrukturminister Veronica Thörnroos beslut, är att finländska förvärvare har en laglig skyldighet att erbjuda fortsatt anställning men att detta inte gäller utländska entreprenörer.

Också Sottunga kommun har skrivit till landskapsregeringen med anledning av driftsprivatiseringen. I kommunen finns en oro för att arbetsplatser försvinner.

Landskapsregeringen hänvisar till den ekonomiska situationen som kraftigt har försämrats under de senaste åren samtidigt som kostnaderna för skärgårdstrafiken har stigit. Därför valde man väg 2011 och upphandlade trafiken i stället för att fortsätta sköta den i egen regi. Den årliga inbesparingen är cirka 3,1 miljoner euro, påpekas i svaret.