DELA
Foto: Sjöbevakningen

Sjöbevakare fick hänga i bommen

En gummibåt på drift från en seglare ställde till med bekymmer utanför Kökar på söndagen. Under bärgningsförsöket fastnade seglaren själv på grund och både sjöräddningen och sjöbevakningen tillkallades.

– Båten satt så hårt fast att vid lossdragningen var masten som en pilbåge, säger Mika Gustafsson från sjöbevakningen.
En ensam seglare blev av med sin gummibåt på väg in mot Karlby igår. Båten, som varit på släp efter segelbåten, började driva i den friska nordliga vinden och drev upp på mycket grunt vatten. Seglaren försökte själv bärga jollen, men misslyckades och fastnade själv på grund. Sjöräddnings centralen alarmerades och dirigerade i sin tur ut Kökars sjöbevakning med en grundgående patrullbåt som var på patrull i området.

– Väl under lossdragnings försöken kunde det konstateras att knepen inte räckte till, skriver Mika Gustafsson från sjöbevakningen, som även tog bilder under räddningsexpeditionen.

– På bilden ser vi sjöbevakare Lindholm krängande i i bommen för att lätta på kölen, men det hjälpte inte, utan en enhet till från bevaknings fartyget Turas fick tillkallas.

Med gemensamma krafter fick man tillslut bort haveristen utan skador och seglarens resa kunde fortsätta till hamn, dock lite tilltufsad och omskakad efter händelserna.

– Patrullchefen ombord på Kökars patrullbåt berättar att båten satt så hårt fast att vid lossdragningen var masten som en pilbåge, när segelbåten måste krängas av grundet.

Någon fara för den ombordvarande var det aldrig, rapporterar sjöbevakningen.

Samtidigt under bärgningen av ensamseglaren hamnade en annan segelbåt i nöd. De hade fått motorhaveri och måste nödankra i väntan på bogsering. De fick vänta på sin tur i cirka en timme.

Övrigt har fritidsbåts trafiken förlöpt väl och inga allvarligare händelser blivit inrapporterade.