DELA
Foto: Stefan Öhberg
Tvisten mellan landskapsregeringen och ett tidigare befäl på en skärgårdsfärja gäller ersättning för tiden han ska ha haft beredskapsskyldighet. Bilden är tagen i ett annat sammanhang och personen i förgrunden har inget med ärendet att göra.

Sjöbefäls uppsägning avgörs i tingsrätten

Hade sjöbefälet en plikt att inställa sig på jobb på kort notis fast han blivit uppsagd från tjänsten på en landskapsfärja?