DELA
Foto: Hanne Salonen/Riksdagen

Självstyrelselagens ändring i riksdagen

I dag efter klockan 17 ska riksdagen behandla ändringen av självstyrelselagen i den första behandlingen.
Den som vill göra ändringar i lagen ska ge förslagen i dag.

I dag klockan 16 har riksdagen frågetimme. När frågetimmen är slut är nästa punkt på dagordningen den första behandlingen av ändringen i självstyrelselagen, som ger Åland ett nytt ekonomiskt system och en ökad grundfinansiering om cirka 10 miljoner euro mer per år.

Den första behandlingen är den sista chansen för riksdagsledamöterna att påverka hur lagen utformas. Det kan man göra genom att lämna in ändringsförslag. Om det lämnas in ändringsförslag så kommer riksdagen att rösta om dem på fredag, enligt det schema som nu finns.

När riksdagen förde remissdebatt om förslaget förra veckan sades inte ett kritiskt ord om förslaget.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!