DELA
Foto: Britt Inger Wahe AFTONSKOLA Från vänster justitieminister Anna-Maja Henriksson, riksdagsrådet Gunnar Jansson, Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, statsminister Alexander Stubb, lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund och landskapsregeringens kansliminister Wille Valve.

Självstyrelselagen i regeringens aftonskola

Beredningsarbetet för att utveckla Ålands självstyrelse behandlades i dag vid en gemensam aftonskola, där lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, kansliminister Wille Valve och förvaltningschef Dan E. Eriksson representerade Ålands landskapsregering.

Det skriver Britt Inger Wahe vid Ålandskontoret i Helsingfors i ett pressmeddelande, som fortsätter:

Den parlamentariska Ålandskommittén har till uppgift att utarbeta ett förslag till reform av Ålands självstyrelsesystem. Kommittén överlämnade sitt delbetänkande med riktlinjer för den fortsatta beredningen i januari till justitieminister Anna-Maja Henriksson. Det slutliga betänkandet ska i form av en regeringsproposition vara färdigt senast den 30 april 2017.

Ålandskommitténs vice ordförande, lagtingsledamot Gunnar Jansson presenterade delbetänkandet och de fortsatta riktlinjerna för deltagarna i aftonskolan.

Kommitténs uppdrag innefattar bland annat att föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet som motiveras av samhällsutvecklingen, ändringar gällande lagstiftningskontrollen av landskapslagar, åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen, att föreslå en översyn av behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket samt att utreda en internationell klagomålsmekanism för att trygga Ålands svenskspråkiga status.

Statsminister Alexander Stubb förklarade att regeringen är nöjd med beredningsarbetet och uppmuntrar den parlamentariska Ålandskommittén att fortsätta sitt arbete så att en regeringsproposition med förslag till en ny självstyrelselag för Åland kan ges till riksdagen senast i början av 2018.

Lantrådet Camilla Gunell redogjorde för Ålands synpunker på arbetet hittills och konstaterade att det finns ett stort behov av en uppdaterad och tidsenlig själstyrelselag.

– Vårt mål är ett regimskifte, som leder till att systemet moderniseras, utökas och förenklas. En ny lag som är hållbar och framtidsinriktad.

(På bilden från vänster justitieminister Anna-Maja Henriksson, riksdagsrådet Gunnar Jansson, Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, statsminister Alexander Stubb, lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund och landskapsregeringens kansliminister Wille Valve.)