DELA
Foto: Jonas Edsvik

Självstyrelseförslag får nobben i riket

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och Ålandsminister Anne Berner (C) möts nästa vecka i Helsingfors.

Orsaken är ett hårt tjänstemannamotstånd mot Ålandskommitténs betänkande som försvårar arbetet med den nya självstyrelselagen.
I januari är det tänkt att förslaget till ny självstyrelselag ska överlämnas till riksdagen. Men förslaget möter nu på massivt motstånd bland tjänstemännen på riksministerierna.

De utlåtanden som ministerierna gett om Ålandskommitténs betänkande har, som Nya Åland tidigare berättat, inte varit nådiga. Kritiken riktar sig huvudsakligen mot att landskapet skulle få rätt att själv bestämma om man vill ta över behörigheten inom flera nya områden enligt den så kallade residualprincipen.

– Residualprincipen ger oss möjlighet att i framtiden ta över behörigheten om man av någon anledning anser att det finns orsak till det. Men varje enskilt fall ska givetvis både först diskuteras i lagtinget och analyseras noga ur alla tänkbara synvinklar.

Trots att det inte är – och aldrig har varit – avsikten att Åland automatiskt ska överta olika behörigheter är det just behörighetsfrågorna som stöter på patrull inom ministerierna som helst vill att hela residualprincipen skrotas.

Läget nu kräver nya politiska förhandlingar mellan Åland och riket trots att man hittills varit överens om att det politiska förarbetet var gjort i och med att Ålandskommitténs betänkande blev klart. Den ursprungliga tanken var att hösten skulle ägnas enbart åt en teknisk granskning av detaljerna då tjänstemännen ”städar upp” sådant som politikerna missat.

– Det är klart att det blir en försvårande omständighet för politikerna i riket när tjänstemännen är så kritiska.