DELA
Foto: Erkki Santamala

Sista säsongen för farledsmätningarna

I sommar görs de sista mätningarna i landskapsregeringens stora farledsprojekt.

– Vi har satsat totalt drygt 2 miljoner euro för att få korrekt farledsinformationen, säger projektchef Ian Bergström.
Det här är den tredje och alltså sista säsongen för farledsmätningarna som i slutändan ska leda till bättre säkerhet till sjöss. Det mesta är nu mätt runt Åland och det som återstår i sommar är kompletteringsmätningar.

En hel del sjömärken är utplacerade på basis av riktigt gamla data – egentligen ända från de handlodningar som gjordes under ryska tiden, säger Ian Bergström, projektchef på infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå.

– När digitala mätningar och bottenscanningar nu görs hittas både nya grund och grund som är fel utmärkta.

De största förändringarna sker i farleden Utbådan-Marsund-Dånö. Norrut från Marsundsbron flyttas flera remmare i den inre farleden. Runt en holme har flera remmare flyttats.

Sommaren 2017 – och ytterligare ett eller två år framåt – kan alltså vara en säsong när sjökorten inte stämmer till hundra procent. Men när de pågående digitala mätningarna har kontrollerats, godkänts och materialiserats i navigatorer och nytt sjökort omkring 2020 kan landskapsregeringen garantera att farledsinformationen är korrekt till alla delar.

På Åland anges grunden dessutom med 60 centimeters säkerhetsmarginal, vilket betyder att om vattenståndet är lågt ska man vara observant. På svenska sjökort anges det grundaste stället utan säkerhetsmarginal, påpekar Ian Bergström.

Läs mer i måndagens Nya Åland!