DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>LÅNG PROCESS Nästan ett år har gått sedan skogsägarförbundet och Rundbergs tog första steget mot en fusion. I dag håller båda bolagen sina bolagsstämmor. Sven-Olof Karlsson har hållit i trådarna.

Sista rycket för skogsfusionen

I dag håller både Ålands skogsindustrier Ab och Carl Rundberg Ab sina bolagsstämmor där delnings- och fusionsplanen för den skogsindustriella verksamheten ska tas upp.
Efter det invecklade och utdragna fusionsarbetet – och om bolagsstämmorna ger sitt slutliga godkännande – samlas den skogliga verksamheten i Ålands Skogsindustrier Ab. Kvar blir också Ålands Skogsägareandelslag där skogsägarförbundets skogsfastigheter och värdepapper finns och Carl Rundberg Ab där Rundbergs övriga verksamhet finns.

På Ålands Skogsindustrier Ab:s stämma ska de närvarande ta ställning till en föreslagen nyemission, riktad till personal och vd, om cirka 3 000 nya aktier.

– Redan tidigare har det bestämts att skogsägarförbundets del i det nya aktiebolaget ska vara 55 procent och Rundbergs del 45 procent även om båda går in med lika mycket kapital i det gemensamma bolaget. När vi räknade över antalet andelar har vi lite för få för att komma upp i 55 procent och därför behövs nyemissionen, förklarar styrelseordförande Sven-Olof Karlsson.

Hålls i Breidablick

Ytterligare ett ärende är en ändring i bolagsordningen som gäller orten för Ålands skogsindustriers stämma. Styrelsen vill ändra paragrafen så att stämman kan hållas också på andra platser än på bolagets hemort som är Finström.

Det är därför som dagens stämma ordnas inom kommunens gränser i Breidablick. Stämman som hölls i Alandica i fjol ordnades av Ålands skogsägarförbund. Uppemot hundra skogsägare väntas delta.