DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sista ordet om bygglov är inte sagt

Stadsdirektör Barbara Heinonen anser att Mariehamns stad ska besvära sig över byggnadsnämndens beslut i måndags att godkänna bolaget Dennis & Macke ab:s ansökan om bygglov på Kaptensgatan 13 och 15.

– Min åsikt är att staden ska besvära sig. Det är inte byggnadsnämndens sak att agera domare utan de borde ha följt stadsstyrelsens beslut likt planebeslut, säger hon.

Det beslut Heinonen hänvisar till är det byggnads-, rivnings- och åtgärdsbeslut som stadsstyrelsen utfärdade i september med motiveringen att arbetet med en ny detaljplan för hela centrumområdet pågår. Ett åtgärdsförbud är att jämföra med stadsplan.