DELA

Simskola flyttad till träsk

Simskolan i Geta Knutnäs fick under onsdagen flytta till Norsträsk efter att förhöjda bakteriehalter vid badstranden.

– Det handlar om tillfälliga föroreningar, säger Linda Siltala vid ÅMHM.
På grund av för höga halter av bakterier i vattnet, uppmätta av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, blev simskolan i Geta under gårdagen tvungen att flytta från Knutnäs simstrand. Onsdagens simskola hölls istället i Norsträsk, men enligt Fanny Måsabacka på Folkhälsan beräknas vattenkvaliteten vara godkänd igen.

Nicole Eker, simlärare vid simskolan i Geta, berättar att vattenprover som togs under tisdagen åter var normala.

– Höga bakteriehalter uppmättes vid stranden i måndags och det var i tisdags vi valde att flytta dagens simskola. Nu är ju halterna normala igen, men det var lättare att flytta i alla fall så att vi inte behövde kontakta alla föräldrar en gång till.

Tillfällig förorening

Enligt vikarierande miljöskyddsinspektör Linda Siltala på ÅMHM handlar det om en tillfällig förorening i vattnet.

Vad beror de förhöjda halterna på?

– Det är svårt att säga. Till exempel kan det röra sig om fågelavföring som runnit ut i vattnet eller markavrinning, ämnen som funnits i marken och följt med regnvatten ut i havet.

Föroreningarna har bara drabbat Knutnäs badstrand och eftersom vattenkvaliteten var normal igen under tisdagen gjordes inga nya provtagningar igår.

– Under badsäsongen är vi ändå noggranna och tar regelbundna prover på vattnet vid badstränderna, säger Linda Siltala.