DELA
Foto: Jonas Edsvik

Simon Holmström talade om miljöbrott i Ukraina

Lagtingspolitikern Simon Holmström (HI) var inbjuden talare inför miljöutskottet i Ukrainas parlament för att berätta om miljöbrott.– Det finns ett enormt stort behov av att inte bara stöda Ukraina militärt och diplomatiskt, utan också stärka miljörätten för att hålla förövarna ansvariga, säger han.

Mötet arrangerades av miljöutskottet i Ukrainas parlament på torsdagen och Simon Holmström var kallad som sakkunnig. Temat var ”juridiska, institutionella och finansiella aspekter av den ryska federationens ansvar för miljöskador”. Cirka 160 personer deltog i mötet, från ministrar och internationella politiker till inbjudna åhörare. Huvudtalare var Europarådets vice president John Howell.

En tredjedel av landet förstört

Deltagarna på mötet fick också ta del av den nyaste statistiken som visar att en tredjedel av Ukrainas landyta och en tredjedel av havsområdena blivit förstörda på ett eller annat sätt på grund av kriget.

– Det finns ett enormt stort behov av att inte bara stöda Ukraina militärt och diplomatiskt, utan också stärka miljörätten för att hålla förövarna ansvariga, säger Simon Holmström.

Vill att ekocid erkänns

Han var med på mötet för sin roll som ledamot i internationella Ekocidalliansen och berättade om vikten av att stärka miljörätten.

– Det är ett problem att mycket av vad som händer inte går att åtalas för. En viktig del är att erkänna att storskalig miljöförstöring, ekocid, som ett internationellt brott. Jag uppmanade också Ukraina att lagstifta om ekocid.

– Nu krävs det politisk handlingskraft för att uppvärdera miljön och då behöver vi bryta straffriheten för de värsta miljöbrotten. Jag tror att Ukraina kommer att tillfråga mitt och Ekocidalliansens stöd fler gånger, säger han.