DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SVÅRA FRÅGOR Att ombyggnaden av kaj 6 och matargångarna har innehållit flera svåra frågor bevisas inte minst på juristfakturan som nu är uppe i drygt 110 000 euro.

Sexsiffrig juristnota för staden och kaj 6

Juristhjälpen för ombyggnaden av kaj 6 har hittills kostat drygt 110 000 euro.

Nya hamnbolaget betalar det mesta – och kanske också projektören.
Nya Åland skrev i fredags att staden bör betala 525 000euro till Ålands bygg efter förlikning i tvisten om matargångarna vid ombyggnaden av kaj 6 i Västra hamnen. Det är dock inte den slutliga summan i tvisten, den rättsliga processen har också kostat sin beskärda del.

Staden har företrätts av DKCO advokatbyrå ab. Fakturorna för den juridiska hjälp som infrastruktursektorn behövde under entreprenaden och före stämningen landar på 19 900 euro. Under själva stämningsprocessen kostade juristhjälpen 74 000 euro fram till årsskiftet och nu i januari ytterligare 13 400 euro.

Orsaken till att man separerar utgifterna under processen beror på att det nya bolaget Mariehamns hamn ab har fått överta de summor som har uppkommit 2012 - 2014. De ingår i det som staden beslutat att skall överföras till bolaget.

– Endast den sista posten kommer på ”skattebetalarna”, resten har betalats av hamnen och finansieras således i slutändan av bolaget med avgifter, skriver infrastrukturdirektör Kai Söderlund i sin sammanställning av kostnaderna.

Läs mer i papperstidningen!