DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sexbrottsmål bakom stängda dörrar

Igår hölls huvudförhandlingen i ett sexualbrottsmål där en ung man står åtalad. Åtalet är rubricerat som sexuellt utnyttjande av barn och båda inblandade parter är minderåriga. I rätten yrkade målsägandes ombud på att rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar. Efter överläggning godkändes detta av tingsrätten med motiveringen att ärendet innehåller synnerligen känslig information om personernas privatliv och deras hälsotillstånd. Målsägandets ombud yrkade även på att målsägandes identitet, hens föräldrars identitet samt andra, till målsägandet närstående personers identiteter ska sekretessbeläggas. Ytterligare yrkade man på att stora delar av förundersöksmaterialet och rättegångsmaterialet ska sekretessbeläggas. Varken försvaret eller åklagare hade några invändningar mot detta. Tingsrätten godkände även detta med hänvisning till den känsliga information som ärendet innehåller. (jj)