DELA
Foto: Maria Palme

Buddfallet: Sexbrott eller falsk angivelse

Både åklagaren Jens Budd och kvinnan misstänks för brott i CKP:s förundersökning som nu är klar.

Nu blir det statsåklagare Christer Lundströms sak att bedöma vem som är den mest trovärdiga av de två.
Förundersökningsledare Jarkko Toivonen på CKP i Åbo berättar att förundersökningen är klar och att den har skickats till parterna för att de ska få säga sitt om protokollet – eller protokollen som det handlar om i det här fallet.

– Om det kommer fram något nytt som inte har utretts så utreder vid det. Om inte så skickas förundersökningsprotokollen till statsåklagare Christer Lundström för åtalsprövning, säger han.

Ord står mot ord

Vad är det för brott som Jens Budd misstänks för?

– Han misstänks för mutförseelse alternativt brott mot tjänsteplikten och för sexuellt tvingande i det ena protokollet. I det andra misstänks han för mutförseelse alternativt brott mot tjänsteplikten medan motparten misstänks för falsk angivelse eftersom polisen har haft skäl att misstänka motpartens utsaga.

Betyder det att kvinnan misstänks för att ha ljugit om sexbrottet?

– Jag vill inte kommentera eller spekulera i det här skedet eftersom parterna ännu kan ge sina slututlåtanden. Det blir statsåklagaren som får bedöma parternas trovärdighet beträffande sexuellt tvingande.

Åklagare Budd har varit avstängd från tjänsteutövning allt sedan midsommardagens morgon när polis kallades till en lägenhet där han och en kvinna befann sig efter att ha firat midsommar på Arken. I lägenheten fanns inga vittnen men många har kallats in för att berätta vad de sett under kvällen och natten i restaurangen. Enligt uppgift har kvinnan varit, eller är, part i ett mål där Budd haft rollen som åklagare.

Har slutat

– Han är fortsättningsvis avstängd, berättar förundersökningsledaren.

Budds åklagarförordnande på Åland gick ut i juli. Han har ordinarie anställning på åklagarämbetet i Åbo.

– Hans anställning hos oss är alltså avslutad, säger ledande landskapsåklagare Roger Eriksson.