DELA

Sex vill bli chef på radion

Sex personer söker tjänsten som redaktionschef och ansvarig utgivare på Ålands radio och tv, säger bolagets vd Agneta Mattsson.

Den nuvarande redaktionschefen Albin Dahlin som har sagt upp sig arbetar åtminstone till årsskiftet. Något datum för när efterträdaren ska ta över är ännu inte fastställt.

I rekryteringsgruppen sitter Agneta Mattsson, två styrelsemedlemmar och två personalrepresentanter.

Ålands radio och tv har anställt Nina Smeds som reporter från årsskiftet. Smeds är nu nyhetschef och reporter på Nya Åland. (pd) (ikj)