DELA
Foto: Ida K Jansson

Sex miljoner sparas 2017

Ett bättre årsbidrag, mindre underskott, mindre likvida medel och stora inbesparingar. Så kan man sammanfatta regeringens budgetförslag för 2017.

Den klart största inbesparingen görs som känt inom ÅHS men de flesta andra som till exempel polisen och ÅMHM får också mindre pengar att röra sig med nästa år.

Invånarförmånerna som barnbidrag, moderskapspenning och olika sociala stöd rörs inte.

Titte Törnroth-Sarkkinen