DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>DJURSKYDDSBROTT En djurägare i skärgården misstänks för djurskyddsbrott och får som bäst sin sak prövad i tingsrätten. Brister som upptäcktes 2009 har fortfarande inte åtgärdats på gården. Bilden togs i ett annat sammanhang.

Sex år mellan rättegång och anmälan om brott

I går, sex år efter den första inspektionen, togs ett misstänkt djurskyddsbrott upp i tingsrätten.

Djurägaren har inte åtgärdat någon av bristerna, men säger ändå att djuren inte har lidit.
2009 inspekterades gården i skärgården för första gången efter en anmälan. ÅMHM konstaterade att det fanns brister i mjölkhanteringen, att ladugården var sliten och trång och att gödselanläggningen inte fyllde myndighetens krav och att ligghall saknades för de djur som gick utomhus.

Flera uppföljninsinspektioner gjordes under åren som följde – utan att djurägaren åtgärdade någon av bristerna. Det enda som hände var att han sadlade om från mjölkproduktion till köttproduktion – nöt och får – 2010.

2013 gavs det förta hotet om vite. Nya inspektioner visade att inga åtgärder vidtagits. Nya viteshot följde.

I fjol beslöt ÅMHM att vitet skulle falla ut, totalt 40 000 euro och inbetalningsgiro skickades ut.

Djurägaren har överklagat beslutet om vitet och ärendet ligger som bäst i Ålands förvaltningsdomstol.

Den polisanmälan som gjordes resulterade alltså i att djurägaren åtalades för djurskyddsbrott och miljöskyddsbrott eftersom näring läckt ut både från den stora gödselhögen som låg direkt på marken och från den överfulla urinbehållaren.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!