DELA

Servering sålde vin utan tillstånd

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) delar ut en anmärkning efter att alkoholförsäljning förekommit i en matservering där den nya innehavaren saknat serveringstillstånd. Anmärkningen ges till den förre innehavaren.
ÅMHM gjorde en oanmäld inspektion när rörelsen bytte innehavare i somras och konstaterade att alkoholdrycker fanns till försäljning. Den nya innehavaren uppgav att han ringde efter den förre innehavaren om alkohol skulle säljas.

Vin som såldes hade köpts från Alko utan att inköpen registrerats på det tillståndsnummer som serveringsstället beviljats. Bara alkoholdrycker som köpts in med tillståndsnumret får serveras i lokalen.

ÅMHM konstaterar att den tidigare innehavarens förutsättningar att inneha ett serveringstillstånd inte finns efter att hans besittningsrätt till lokalen upphört. Tillståndet har sagts upp. (pd)