DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ANPASSAR STUDIERNA Strandnäs skola skall anpassa studierna för elever som har svårigheter att delta i den ordinarie undervisningen. All beredskap finns till hands förutom en lärare.

Senarelagd skola föreslås i staden

Morgontrötta elever i årskurserna 7-9 i Mariehamn får kanske sova en timme längre.

Stadens bildningssektor föreslår senarelagd skola i två år.
Enligt undersökningen Hälsa i skolan har skolungdomar i högstadiet har flera hälsoproblem som beror på sömnbrist. Listan på problemen är lång: bland annat koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, svårigheter med lagring av nya kunskaper, och huvudvärk,

– 48 % av eleverna i årskurserna 8 och 9 på Åland sover mindre än 8 timmar per natt under skolveckorna, vilket enligt etablerad forskning på området anses vara för lite för att det ska vara hälsosamt, skriver stadens bildningschef Kjell Nilsson i ett förslag att senarelägga skoldagens början.

Läs mer i måndagens Nya Åland!