DELA
Foto: Bernt Josephson

Seminarium om Lilla Holmens framtid

Mariehamns stad vill ta ett helhetsgrepp om Lilla Holmen.

I början av februari arrangeras därför ett seminarium där ideer och synpunkter om framtida inriktning och verksamhet ska fångas upp och tas tillvara.

Inbjudna är allmänheten, olika intresseorganisationer samt skolelever- och förskolebarn.
– Vi vill stimulera en diskussion, skapa en tydlighet och finna en långsiktig strategi för området, säger infrastrukturdirektör Kai Söderlund, som är en av initiativtagarna till seminariet.

Stadens infrastrukturdirektör har saknat ett långsiktigt tänkande kring de verksamheter som bedrivs på Lilla Holmen och efterlyser nu medborgarnas idéer och synpunkter:

– Flera av byggnaderna behöver rustas upp och hela anläggningen skulle må bra av en ansiktslyftning. Bland annat måste vi lösa finansieringsfrågan, säger Kai Söderlund, som nu ser det som angeläget att få in så många konstruktiva ideer som möjligt.

Tisdagen den 6 februari bjuder Mariehamns stad in allmänheten, äldrerådet och flera andra intresseorganisationer till ett kvällsseminarium på temat Framtiden för Lilla Holmen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!