DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VINTERSEMESTER Det finns meningsskiljaktigheter mellan facket och Viking Line om hur semestrar tas ut. Viking Line säger att man följer praxis på samma sätt som andra rederier.

Semestertvist på Viking Line

Facket och rederiet är inte överens om hur man bestämmer när personalen får ta ut sina semesterdagar.

År 2012 dömde arbetsdomstolen till fackets fördel i ett liknande ärende.
Skeppsbefälsförbundets styrelse beslöt den 28 maj att ta Viking Line till arbetsdomstolen angående en tvist om ”rätt till årssemester”.

Någon stämningsansökan har ännu inte lämnats in och från fackets sida vill man inte kommentera.

– I det här läget har jag inga kommentarer. Det är en pågående process och än har styrelsen bara fattat ett principbeslut då det finns meningsskiljaktigheter som inte har kunnat lösas genom diskussion, säger skeppsbefälens ombudsman Johan Ramsland

Skeppsbefälsförbundet vann år 2012 en rättstvist i arbetsdomstolen efter att Viking Line haft riktlinjer om att befälhavare inte tar ut sina semesterdagar under jul, nyår eller påskhelgerna.

Arbetsdomstolens prejudicerande beslut från denna behandling säger att arbetsgivaren och arbetstagaren får ta ut semestern enligt gemensam överenskommelse. Tolkningen verkar vara en konfliktkälla.

Viking Lines sjöpersonalchef Mikaela Björkholm kommenterar:

– Arbetsgivaren ger ut semester enligt semesterlagen och enligt praxis accepterar vi inte uttag av semester under långhelgernas röda dagar, under vintersemesterperioden.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!