DELA
Foto: Annica Lindström

”Seger för självstyrelsen”

Finansministeriet i riket föreslår ett Ålandsavdrag i statsbeskattning vars konsekvens skulle bli att landskapet går kostnadsneutralt genom social- och hälsovårdsreformen.

– Analysen av förslaget är inte klar, men det ser lovande ut, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).
Den planerade social- och hälsovårdsreformen (Sote-reformen) i riket ska finansieras genom statsbeskattningen, samtidigt som kommunalskatten i riket sänks i motsvarande grad eftersom kommunerna slipper finansieringsansvaret för social- och hälsovården.

Detta skulle innebära att även befolkningen på Åland skulle måste betala en högre statsskatt trots att motsvarande reform inte genomförs på Åland där ansvaret för sjukvården redan ligger på landskapet – samtidigt som kommunerna tappar skatteinkomster. Klumpsumman skulle höjas, men inte så det kompenserar det underskott som uppstår för Åland.

Reformen har setts som en inskränkning av den åländska självstyrelsen och motståndet mot reformen varit stark hos landskapregeringen.

– Reformer som man gör på rikssidan ska inte inskränka på vår självstyrelse. Nu har finansministeriet föreslagit ett specifikt avdrag för Åland, vars andemening är att Åland inte ska påverkas av reformen. Det här är en seger för självstyrelsen, säger lantrådet Katrin Sjögren.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!