Se dagens debatt om elhybridskadeståndet här

DELA

Idag, med start 9.30, hölls debatten om den tredje ändringsbudgeten, den som behövs för att betala det så kallade elhybridskadeståndet.

UPPDATERING: Debatten är avslutad.

Nedan följer korta utdrag ur debatten (artikeln uppdateras) i omvänd kronologisk ordning:

Nina Fellman (S) menar i sitt anförande att den här processen måste leda till förändringar och den måste leda till en politisk uppredning. ”Men den tiden är inte nu. Den kommer när alla kort är på bordet. För vi som står här nu och vi som har varit med och fattat beslut i tidigare landskapsregeringar – vi har inte förtroende längre att våra berättelser är korrekta. Att det vi säger är sant. Och vi har inte förtroende att all bakgrundsinformation som finns i det här ärendet faktiskt har kommit fram. Före det har hänt så kan vi inte göra annat än att fatta det här beslutet och betala bort skulden. Sedan måste fakta tala för sig själv, och jag är en av dem som tror att fakta faktiskt finns. Det finns grunder för beslut, det finns dokumentation och det finns kunskap”.

Jörgen Pettersson (C) har nästa anförande. ”Vi tänker hålla ett ganska kort inlägg i den här debatten som ju handlar om en ändringsbudget. Sakfrågan är väldigt enkel, det gäller att få fram nödvändiga medel för att betala det skadestånd som landskapet Åland är dömt att betala. Det finns mycket som man kan problematisera, men läget är inte nu”.

Pettersson menar att det misslyckade infrastrukturprojektet inkluderar ”minst två” landskapsregeringar.

”Vi inser också från Centerns sida att det här skapar frustration. Man kan bara beklaga sånt och konstatera att när tilltron är skadad så hjälper inte bara ord. Då krävs åtgärder. Vad det här betyder i praktiken är för tidigt att säga. Det måste hanteras av enskilda partier som har fattat beslut som har lett fram till det här beslutet och där finns nog ett arbete att göra på ganska många håll. Det viktiga är ändå när det kommer till framtiden att man en dag bestämmer sig för att resa sig och gå vidare. Det är vi skyldiga alla ålänningar – att bedriva ett konstruktivt samarbete och inte låta det som har hänt förmörka framtiden”, säger Pettersson i debatten.

Wille Valve (MSÅ) har nästa anförande. Han stöder också att skadeståndet betalas ut så fort som möjligt. Han skickar frågor till Finans- och näringsutskottet: en fråga är vilka underlag som låg till grund för hävandet av avtalet. En annan handlar om bedömningen att föra ärendet vidare från tingsrätten till hovrätten. Hur mycket mera ränta uppstod i den perioden?

”Det finns dock några omständigheter som vi känner oss manade att lyfta redan nu. Det här är inte första gången vi är i en liknande situation om än med helt andra belopp.”

Valve beskriver kortruttens inledning med trafikplanerna för Åva-Jurmo som sedan lades ner.  Han ser ett mönster: ”Från total enighet till total polarisering”.

”I och med det skadestånd som vi behandlar i dag så har vi nått punkten där vi måste konstatera att det inte blir flera stora infrastruktursatsningar i skärgården före vi har hittat en politisk metod att tillsammans driva stora projekt som utvecklar Åland.”

Nuvarande regering är inne på fel spår, menar Valve. ”Lösningen är inte att fortsätta som förr med 13 nya färjor på samma rutter. Åland förtjänar en bättre vision.”

Valve menar att stora infrastruktursatsningar (över 10 miljoner euro) kräver kvalificerad majoritet (20 mandat) både för att inledas och avslutas.

Simon Påvals (Lib) har nästa anförande. Han understöder också att skadeståndet betalas, både på grund av räntan och för att ”tredje part” (alltså konsortiet) ska ta så liten skada som möjligt. ”Självstyrelsen har sett bättre stunder än den vi har i dag”, säger han. ”Det var länge sedan det politiska Åland har varit en bra skärgårdsredare”, fortsätter han.

”Jag vill säga två saker till alla ålänningar. Vi liberaler förstår att man är arg och besviken på det här. Vi har haft helt andra planer för våra gemensamma skattemedel som nu ges bort för ingenting. Det är helt oacceptabelt och vi ska bidra med allt vi kan för att reda ut detta och se till att något liknande inte händer igen. Det är vårt ansvar som politiker. Och om det blir en fråga om personlig skuld så vill jag påminna om det viktiga i det att alla sköter balansgången mellan dömandet av en person i ett ämbete och omsorgen om människan bakom.”

Stellan Egeland (Ob) har nästa anförande. Han stöder intentionen att betala skadeståndet så fort som möjligt, men ifrågasätter ännu en utredning i frågan. Vad ska vi göra med utfallet? Ska vi ställa någon till svars? Egeland tycker att landskapet ska överklaga domen, eftersom skadeståndet är för högt.

Perämaa berättar om detaljmotiveringarna: Landskapsregeringen vill resonera med Finans- och näringsutskottet huruvida man kommer att begära prövningstillstånd till högsta domstolen imorgon, torsdag.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) inleder med att presenterar tilläggsbudgeten. ”Jag har haft förmånen att ha ansvaret för finanserna i Ålands landskapsregering i åtta år. Det betyder att jag har lagt fram åtta årsbudgetar och utan att ha räknat två till tre tilläggsbudgetar per år. Men den här ändringsbudgeten är i särklass den värsta. Det vill jag ha sagt”.