DELA

Savoy överklagar nämndens beslut

Fastighets ab Savoy har genom ombudet Marcus Måtar överklagat stadens byggnadsnämnds beslut från oktober gällande fasadrenoveringen av biografhuset.

Fastighetsbolaget yrkar på att Ålands förvaltningsdomstol ska upphäva nämndens beslut och fatta ett nytt. I besvärsskiften räknar fastighetsbolaget upp sex omständigheter som uppges visa att byggnadsnämndens beslut är felaktigt. (ao)