DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sara Strandberg fick stipendium

I år har det varit möjligt för åländska studerande att söka stipendium från SFV, Svenska folkskolans vänner, för studier i riket inom pedagogikområdet.

Tre stipendier på 5 000 euro har delats ut.
Sara Strandberg från Kumlinge är en av stipendiaterna.

– Jag ville studera till klasslärare på fastlandet på svenska, berättar hon i SVD:s pressmeddelande. Lärarutbildningen hade jag hört mycket gott om av vänner som utbildat sig där. Jag var dessutom intresserad av att läsa specialpedagogik för att få dubbelbehörighet. Det är möjligt i Vasa.

De övriga stipendiaterna är Kent Eriksson från Föglö och Julia Liewendahl från Mariehamn. Samtliga studerar andra året till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa.

– De nyinrättade stipendierna utgör ett pilotprojekt och syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland, skriver informatör Christine Skogman i Svenska folkskolans vänner.

Pilotperioden är 2017–2019 och pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde.

Stipendierna gäller studier som ger behörighet att verka som barnträdgårdslärare, klasslärare och speciallärare.