DELA
Foto: Nina Smeds

Sänkt rösträtt strider inte mot grundlagen

Landskapsregeringen närmar sig sänkt rösträttsålder i kommunalval från och med 2019.

Det efter att Ålandsdelegationen har kommit fram till att det inte strider mot den finska grundlagen.
Landskapsregeringen vill sänka rösträttsåldern i kommunalvalen från och med nästa val 2019 från 18 år till 16. Förslaget har kritiserats av bland annat oppositionen i lagtinget. Risken har varit stor att förslaget skulle fällas av Ålandsdelegationen, enligt oppositionen.

Men nu har alltså ÅD kommit med sitt utlåtande. Förslaget strider inte mot grundlagen enligt Ålandsdlegationen.

Grundlagen slår, enligt ÅD, fast att varje finländsk medborgare och varje stadigvarande bosatt utlänning i Finland över 18 år har rätt att rösta i kommunalval och kommunala folkomröstningar. Om förslaget i stället skulle ha rört en höjning av rösträttsåldern skulle det således inte ha varit möjligt.

Men ÅD ser alltså inte något grundlagsstridigt hinder i att sänka rösträttsåldern eftersom lagstiftningsbehörigheten gällande kommunala val är landskapets.

– Nu ska det jobbas med att förbereda ungdomarna på att de har en röst 2019, säger kansliminister Nina Fellman (S).

Högsta domstolen ska också komma med ett utlåtande.