DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sänkt hastighet i Haraldsby

Det blir en temporär sänkt hastighetsbegränsning på landsväg 2 genom Saltvik Haraldsby, det har landskapsregeringen beslutat.

Hastigheten sänks från 90 kilometer i timmen till 70 kilometer i timmen på sträckan öster om Färjsundsbron, från Södernäsvägen fram till chipsfabriken i Haraldsby. Orsaken är att ytbeläggningen på sträckan, som till största del består av en kurva, är ojämn på grund av sättningar.

”Under perioden för vinterväglag utgör sättningarna i kurvan en förhöjd risk. Landskapsregeringen har gjort bedömningen att ojämnheter i vägen utgör skäl för trafiksäkerhetshöjande åtgärder under den tid det råder risk för vinterhalka” skrivs i beslutet.

Den sänkta hastighetsbegränsningen gäller fram till 15 april 2018. Ojämnheterna ska åtgärdas under 2018.

Flera avåkningar och olyckor har skett på den aktuella vägsträckan under hösten 2017.