DELA
Foto: Emma Harald

Samstämmigt när riksdagen debatterade rikets säkerhet