DELA

Sämre resultat för Viking Line

Trots ökade passagerarrelaterade intäkter gör Viking Line ett sämre resultat första halvåret än ifjol. Det visar färska siffror i bolagets halvårsrapport.
Enligt rapporten är det bland annat högre driftskostnader och uteblivna intäkter i samband med dockningar som ligger till grund för det försämrade resultatet. Dessutom påverkar kostnaderna för löner och anställningsförmåner resultatet eftersom de höjts efter en förändring i sjömnanspensionslagen i Finland. Rörelseresultatet landade på - 10,5 miljoner euro för perioden 1 januari-30 juni 2016. Ifjol landade siffran för samma period på  - 7,6 miljoner euro.

Viking Lines resultat efter skatter uppgick till -8,9 miljoner euro, en siffra som låg på -5,7 miljoner under motsvarande period förra året.

Koncernens omsättning landade på 238 miljoner euro vilket är en miljon lägre än omsättningen för samma period ifjol. Finansnettot blev -1,1 miljoner euro. 2015 låg den siffran på - 0,2 miljoner.

Tidigare har koncernens styrelse kommenterat att rörelseresultatet förmodligen kommer att försämras något 2016 jämfört med 2015. En ny bedömning som gjorts från styrelsens sida är att resultatet inte kommer att försämras något utan att det kommer att försämras.