DELA
Foto: Annica Lindström

Samlar argument för Ålands EU-stol

Vad finns det för minoritetslösningar inom Europaparlamentet som kunde gagna Ålands arbete för en egen plats?

Den frågan sysselsätter just nu Ålands specialrådgivare i Bryssel, Julia Lindholm.
Först i slutet av juni nästa år beräknas EU fatta slutgiltigt beslut om vad som ska hända med Storbritanniens platser i parlamentet efter brexit. Men Julia Lindholm har fullt upp redan nu.

Det handlar bland annat om att följa med vilka förslag som lämnas till parlamentet utöver det som redan tagits fram i utskottet och som skulle ge Finland en fjortonde plats. Det är till exempel sannolikt att det gamla förslaget om en paneuropeisk lista dammas av. Det går ut på att alla EU-medborgare får rösta på alla kandidater oavsett vilket land kandidaten ställer upp för.

En paneuropeisk lista stöds visserligen både av Frankrike och Italien men förväntas inte få majoritet den här gången heller.

Ett annat förslag som kan ges är att regioner med ansvar att implementera EU-direktiv skulle få representation. Det skulle ge Åland en helt annan utgångspunkt i förhandlingarna.

– Formuleringen är noga vald. Just nu är det nämligen med anledning av Katalonien inte speciellt lyckat att prata om autonomier i Bryssel, säger Lindholm.

Inte heller ett förslag om utökat regionalt inflytande torde få något större stöd.

Därför går Lindholms tid också åt till att samla argument som kan användas i övertalningsförsöken i riket om att Åland ska få bilda en egen valkrets.

– Jag kartlägger hur andra länder löser sina minoriteters representation, som till exempel Tyskland med Sydtyrolen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

 

2 KOMMENTARER

Comments are closed.