DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>FÖRFATTAREN Sandra Rasmussen är socionom med en mastersexamen i utveckling och ledarskap inom hälso- och sjukvård. Hon arbetar deltid vid ÅHS barn- och ungdomsklinik med barn med funktionsnedsättningar.

Samarbete ska stärka skolelevernas hälsa

Åländsk skolelevers hälsa och inlärningsförmåga kan bli bättre utan större resurser om skolor och andra aktörer samarbetar.
Det är en slutsats i den kartläggning som socionomen Sandra Rasmussen tagit fram på uppdrag av landskapsregeringen.

Samverkan, samarbete och samordning är nyckelorden som visar hur problem och utmaningar inom skolelevers hälsovård och inlärning ska tacklas.

Tio utvecklingsområden lyfts fram. Att skapa samverkansmodeller som fungerar kräver tid, tålamod och uthållighet, säger Rasmussen. Och det ska om möjligt göras med de resurser som finns.

Resultatet ska bli effektivt, stabilt arbete, färre missförstånd, och bättre information till elevernas föräldrar.

Kartläggningen innehåller konkreta förslag om vad man kan göra, vilka organisationer som påverkas och vem som kan leda förändringsarbetet.

Att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro är ett konkret exempel. Det finns ingen lösning som passar för alla. Många faktorer måste beaktas på individnivå.

Här kan grundskolan, socialvården i kommunerna, fältarna och ÅHS barn- och ungdomspsykiatriska avdelning BUP utbyta erfarenheter och samordna verksamheten. Sandra Rasmussen föreslår att grundskolan blir ledare för ett sådant projekt.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!