DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>HELIGT DJUR? Aaju Pete, Leif Fontaine och Rasmus Holm från den danska organisationen Iniut Sila arbetar för att förändra synen på sälen och säljakten. Idag är sälen ”disneyfierad” - människor är emot jakten för att sälen är ett gulligt djur, beskriver de.

Samarbete för ökad säljakt

På Åland är det ökande sälbeståndet ett hot mot fisket. På Grönland är EUs regelverk om sälprodukter ett hot mot ursprungsbefolkningens viktigaste näring: säljakten.

Nu samarbetar ålänningarna och grönlänningarna med målet att det åter ska bli tillåtet att sälja sälprodukter i EU.
Sedan 2010 är det inom EU förbjudet att handla med alla former av sälprodukter. Till en början fanns två undantag. Försäljning av produkter som kommer från jakt i syfte att skydda fiskebeståndet (vilket innefattar den åländska jakten) var tillåtet och dessutom tilläts innuiterna att sälja sälprodukter enligt vissa förbehåll.

I höstas skärptes reglerna. Trots att det fortfarande är tillåtet att jaga säl på Åland är det inte längre tillåtet att sälja sälprodukter.

– De senaste decennierna har det åländska yrkesfisket minskat kraftigt och den främsta orsaken till det är det ökande sälbeståndet. Att öka jakten är svårt när det inte går att sälja sälprodukterna, säger Föreningen Ålands fiskare ordförande Fredrik Lundberg.

För de grönländska innuiterna har EUs förbud slagit hårt mot den viktiga säljaktsnäringen. Även om de har tillåtelse att sälja sälprodukter i viss utsträckning har kampanjerna mot jakten gjort att marknaden i princip har försvunnit.

– På fyra år minskade den grönländska försäljningen med 46 miljoner euro, berättar Rasmus Holm vid organisationen Inuit Sila.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!