DELA
Foto: Erkki SantamalaI RÄTTEN Striden om pastor Peter Blumenthals hyra för Saltviks prästgård fortsätter, nu i tingsrätten.

Saltvikspräst krävs på 9 000 euro

I går fortsatte den fyra år långa processen mellan Saltviks församling och pastor Peter Blumenthal i Ålands tingsrätt.
Var det skäligt av Saltviks församling att höja hyran för Saltviks prästgård från drygt 770 euro till 1 110 euro samtidigt som kyrkoherdetjänsten är belagd med bostadsplikt?

Det tycker inte pastor Peter Blumenthal som nu dragit Saltviks församling inför rätta. I går behandlades ärendet under ett förberedelsesammanträde. Blumenthal anser att kyrkorådet bestämde sig för att höja hyra efter att de insåg att han kommer att få tjänsten.

Enligt Blumenthal har hans föregångare haft en hyra på 744,60 euro per månad trots att denne hyrt två våningar på på sammanlagt 272 kvadratmeter. Att hyran skulle höjas fick Blumenthal, enligt sig själv, veta en vecka efter att kyrkorådet fattat beslutet om att han blir kyrkoherde.

Men det gick inte för församlingen, enligt Blumenthal.

Församlingen i Saltvik bestrider att de skulle ha handlat oskäligt och lagvidrigt och anser att anklagelserna ska förkastas. Församlingen kräver också att Blumenthal betalar hyra för hela den period han bodde i prästgården. Summan uppgår till 9 277,60 euro plus dröjsmålsränta.

Innan Blumenthal åberopat att biskop Björn Vikström ska höras som vittne och Saltviksförsamling har å sin sida åberopat att Peter Lindbäck ska höras som vittne.

Nästa sammanträde planerades in i slutet av augusti.