DELA
Foto: Jonas Edsvik

Saltviks äldre kan bo på Oasen

Det råder brist på vårdplatser på Sunnanbergs vårdhem i Saltvik. Problemet har tillfälligt löst genom delade rum och att två kanslier och ett omklädningsrum gjorts om till klientrum.

Social- och omsorgsnämnden beslöt under sitt senaste möte att ge äldreomsorgschefen fullmakt att i brådskande fall ingå avtal och hyra tillfälliga vårdplatser vid Oasen i Jomala. (fb)