DELA

Saltvik sågar samfundsskatten

Saltviks kommunstyrelse är positiv till strukturen på det nya landskapsandelssystemet men har synpunkter på summan som ska sparas om förslaget går igenom.

– De pratar om effektivisering men man kan inte gömma sig bakom fina ord. Det kommer att resultera i en försämrad service, säger kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson.
Kommunstyrelsen i Saltvik har sagt sitt om det nya landskapsandelssystemet som landskapsregeringen presenterat. Även om man i huvudsak ser positivt på utformningen av systemet och att själva strukturen är bra finns anmärkningar på ett flertal punkter i innehållet.

Framförallt ställer man sig kritiska till sparkraven i förslaget. Enligt landskapsregeringens förslag ska inbesparingar göras på 4 miljoner, en summa som är för hög säger Karlsson.

– Visst ska vi alla dra vårt strå till stacken men landskapsandelar har minskat innan också. Det måste hållas på rimliga nivåer för att kommunerna ska kunna bibehålla servicen, säger han och tillägger att sparkrav på två miljoner skulle vara ett rimligare krav.

Samfundsskatter

Utformningen av samfundsskatten är en annan av de punkter som styrelsen har synpunkter på. Karlsson säger att förslaget innebär att andelen skatteintäkter från företag som är etablerade inom kommunen kommer att minska om det nya förslaget vinner laga kraft. Detta i och med att en större procent av företagsskatterna tillfaller landskapet vilka sedan portioneras ut mellan alla Ålands kommuner. Han uttrycker en oro för att det här kan göra så att intresset att verka för ett bättre företagsklimat inom kommunerna kan minska bland kommunpolitikerna.

– Alla har nytta av att företag etablerar sig på Åland. Men det måste finnas en morot för att kommunerna själva ska jobba.Visst är det bra med solidaritet men samtidigt anser vi att en större del av företagens skatt borde stanna i etableringskommunerna, säger han.

Om de åtgärder kring bland annat justerade fastighetsskatter och avgifter för avloppsvatten, som kommunen diskuterade i samband med Orklas samarbetsförhandlingar på chipsfabriken i våras, kommer bli ohållbara om de nya andelssystemet träder i kraft enligt den form den nu. Det kan Karlsson inte se.

– Nej, det kommer att vara genomförbart.