DELA
Foto: Erkki Santamala

Saltvik häver tomtköp

Saltviks kommunstyrelse har beslutat att häva ett köp av en tomt i Haraldsby. Ett företag köpte tomten i december 2013.

Vilkoret i köpebrevet var att företaget skulle färdigställa byggnaden inom tre år, vilket inte har skett. Företaget anhöll om en förlängning av byggtiden på ytterligare fem år.

Begäran avslogs eftersom kommunstyrelsen anser att företaget inte har kunnat framlägga några vägande skäl för en eventuell förlängning av byggtiden. (fb)