DELA

Saknat vrak kan vara hittat på Åland

Ett vrak har hittats av en grupp med bland andra åländska dykare utanför Lågskär. Dykarna tror att det är ångfartyget S/S Kantava man hittat.

Fartyget sjönk utanför Lågskär i september 1929 när det var på väg från Stockholm till Sankt Petersburg, lastat med 290 ton koppar. Vraket har fram tills nu inte kunnat hittas trots att såväl den ungefärliga haveriplatsen samt detaljerna kring haveriet varit kända sedan tidigare.

En miljon euro

Förutom koppar tror dykarna även att det kan ha funnits guld i lasten. Kopparlasten är i dag värd åtminstone en miljon euro om den finns kvar. Visar det sig att fartyget även fraktade guld tillkommer värdet på det.

Detta rapporterar Yle Kioski.

Ägare oklar

Marcus Lindholm på Museibyrån berättar att eftersom det inte ännu gått tillräckligt länge för att vraket ska räknas som en fornlämning och fartyget var oförsäkrat är det rederiet, eller i det här fallet deras ättlingar som äger vraket.

Vad lasten beträffar är det mer osäkert.

– Lasten kan ha varit försäkrad, i så fall ägs den av försäkringsbolaget eller deras efterträdare. Annars är det lastmottagaren och det kan vara vem som helst – inklusive ryska staten. Det kan mycket väl hända att det är något på den tiden sovjetiskt bolag som gjort beställningen och då är det ryska staten som är arvtagare av lasten, säger Marcus Lindholm.