DELA

Säg din åsikt om politik och hetta

Ännu finns chans att tycka till i månadens frågor i Ålands största digitala enkät Åland gallup.

Månadens frågor handlar om vad som oroar dig mest i samband med hettan, lagtingets pension och så – som varje månad – vem du skulle rösta på om det var val idag.
Åland Gallup är en digital enkät som Nya Åland står bakom tillsammans med den samhällsintresserade dataanalytikern Mats Adamczak. Vid 20-tiden på torsdagskvällen var det414 personer som deltagit i enkäten.

Månadens Nya Åland-fråga lyder:

Den senaste tidens hetta orsakar problem inom flera områden. Vad oroar dig mest?

– Risken för höjda matpriser

– Bristen på djurfoder

– Hotande vattenbrist

– Jag är inte oroad

Som vanligt, eftersom Åland gallup kommer att pågå ända fram till nästa års val, frågar vi även vilket parti deltagarna skulle rösta på om det var val idag.

Varje månad har även en utomstående aktör möjlighet att köpa sig rätten att ställa en fråga. Månadens externa fråga lyder:

Lagtingsledamöter invalda före år 2015, får en ”ålderspension” när de slutat sitt lagtingsuppdrag, om inte förvärvsinkomsterna överstiger en viss summa. För ledamöter invalda efter 2015, så påverkar även kapitalinkomster om man har rätt till ”ålderspensionen” eller inte. Vad anser du om det?

I juli är det Åländsk demokrati som ställer den externa frågan.

För att rösta i Åland Gallup använder man sig av sin Facebookprofil. Före man röstar måste den som röstar godkänna att man förstår att man är med och röstar. Rösten anonymiseras då man godkänner sin medverkan.

Månadens röstning i Åland Gallup pågår till fredag klockan 22 och du hittar enkäten genom att klicka här eller att genom att söka på Åland Gallup på Facebook.