DELA

”Sådant här öppnar för extrakostnader”

Vet Pommernkommittén vad torrdockan och kajen kommer att kosta totalt?

Nej, säger skeppsbyggnadsingenjör Claes Ekström som är fortsatt kritisk till att upphandlingen inletts trots att hela kostnadsbilden inte är klar.
I slutet av förra månaden annonserades byggentreprenaden ut. Anbuden ska vara inlämnade senast den 24 oktober.

I anbudsförfrågan heter det att upphandlingsenheten – i praktiken Pommernkommittén – har kostnadsberäknat entreprenaden med stöd av expertis.

Claes Ekström, med god kännedom om både Pommern och skeppsbyggnad, reagerade i ett tidigt skede och skrev en insändare i Nya Åland där han ifrågasatte innehållet i anbudsförfrågan som enligt honom har stora brister. Det kan, hävdar han, i slutändan leda till att den budgeterade kostnaden på 6,6 miljoner euro för projektet blir betydligt högre.

Pommernkommittén har förklarat sig i en insändare den 6 september där man hävdar att Ekström kommer med felaktiga påståenden.

Det förnekar han.

– Jag känner varmt för Pommern och anser att man inte får slarva iväg med ett så här viktigt byggprojekt. Det som byggs nu ska hålla i minst hundra år, säger han.

Hans invändningar är av både ekonomisk och teknisk natur.

Hans främsta invändning vad gäller ekonomin är att anbudsförfrågan inte innehåller alla delar. Pumpsystemet, VVS-arbetet, verkstadsbyggnaden och ”kobryggan” – landgången mellan sjöfartsmuseet och Pommern – har lagts i en annan entreprenad som enligt Pommernkommittén ges ut inom de närmaste veckorna.

Kommittén hävdar att man räknat in alla kostnader i kalkylen och att 6,6 miljoner euro kommer att räcka.

– Hur kan man veta det när man har begärt meterpris på de 96 pålar som ska slås in i berget under dockan utan att veta hur långa de behöver vara? Den kostnaden är helt avgörande för dockan eftersom det är stor skillnad i pris beroende på om pållängden är 50 i stället för 30 meter. Det här är det grövsta felet, säger han.

Sammanfattningsvis säger han så här:

– Det finns hundratals ålänningar som har jobbat i docka och som vet vad som krävs. I stället för att ta reda fakta på har Pommernkommittén anlitat en ingenjörsfirma, Aalto-Setälä i Åbo, som är specialiserad på kajkonstruktioner men inte på skeppsbyggnad. Ingen i kommittén har erfarenhet av shipping och dockor.

Claes Ekström kallades in som sakkunnig när landskapsregeringen, som har lovat finansiera projektet med högst fem miljoner euro, skulle ta ställning till Pommernkommitténs begäran.

– I slutändan är det staden och stadens hamnbolag som måste betala om kostnaderna skenar iväg. Det är synd att det har gått prestige i den här frågan, säger han.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!