DELA

Så vill mariehamnarna ha centrum

Mera blommor, mera liv och mera parkeringsplatser. Så lyder några av önskemålen som stadens invånare framfört när de tillfrågades om hur stadens centrum kan förbättras.
Stadsarkitektkansliet skall planera och utforma ett förslag på en ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. De ville veta vad invånarna tycker och hade därför en medborgardialog där man genom en enkät fick skriva vad man tycker är bra och mindre bra med Mariehamns centrum. Totalt svarade 126 personer på enkäten.

”Riv rucklet”

Torget, Zeipels, Torggatan och Villa Carita är exempel på platser och byggnader som kraftigt delar mariehamnarna. Någon berömmer torget och dess välskötta rabatter, någon annan tycker att det är en fin plats för aktiviteter medan andra beskriver torget som ”tråkigt”, ”dött” och tycker att det borde finnas mer blommor.

Många önskade sig en skatepark till Miramarparken något som nu är under planering och kommer att genomföras.

Villa Carita på Ålandsvägen som ägs av församlingen är ett praktexempel på ett hus som väcker känslor. En person anser att man skall ”riva rucklet”, samtidigt beskrivs huset som en ”fin oas” av andra.

Söderlund välkomnar att folk har åsikter och tycker till, staden är ju till för invånarna, säger han.

– Men det är betraktaren som avgör huruvida ett hus är vackert eller inte. Allt har sin tid och trender i husbyggandet förändras, det viktiga är att man bygger ordentligt. Stadshuset är ett bra exempel, det byggdes under kriget och står sig fortfarande.

Bussplanen fick mycket ris, folk önskar sig toaletter, digitala tidtabeller och busskurer. Söderlund berättar att det är landskapsregeringen som ansvarar för bussplan och att det har funnits planer på ombyggnationer.

”En balansgång”

Mariehamnarnas åsikter gick också isär gällande parkeringsplatser. Flera tyckte att det krävs mer parkeringsplatser, någon vill öppna upp hela Torggatan för trafik medan andra tycker att ”man nog bra kan gå”. Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar var också något som togs upp.

– Nuförtiden har man alltid tillgänglighetsperspektivet när man bygger. När vi planerade ombyggnationen av Stora gatan tog vi kontakt med handikapprådet för extra konsultation. Gatan kommer vara utformad så att den är helt plan för fotgängare, säger Söderlund.

– Det är en balansgång för att anpassa tillgängligheten för alla. Människor med synnedsättning behöver ha räfflor i gatan medan till exempel rullstolsbundna behöver plana ytor. Förr i tiden tänkte man inte alls på samma sätt vilket gör att vissa byggnader och områden är problematiska och därför är det inte realistiskt att tro att man kan anpassa allt för alla.

Nu när mariehamnarna har fått säga sitt kommer stadsarkitektkansliet börja arbeta med den nya planen som kan tänkas vara färdig om två år.

 Läs mer i tisdagens Nya Åland!